ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำจำนวน 11 เครื่อง

       เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 255 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งจำนวน 11 เครื่อง เพื่อมอบให้แต่ละแผนกวิชาช่างภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษา