ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตามโครงการระดมทรัพยากร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการเรียน ของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพียงพอต่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา
ดูรูปเพิ่มเติม