รับมอบรถยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ( 06-03-2561 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับมอบรถยนต์โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า สีตะกั่ว รุ่น Revo D-CAB 2.4J ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล 2,400 ซีซ อ่านต่อ...
มอบรางวัล นักกีฬา 2559( 25-08-2559 )
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยคุณจรัญ แก้วมล ประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมมอบเงินรางว อ่านต่อ...
มอบเงินรางวัลสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ( 20-04-2558 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.00 น. ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยคุณจรัญ แก้วมล ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมมอบเงินรางวัลสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะการแข่งขั อ่านต่อ...
ทำบุญแผนกช่างยนต์( 20-04-2558 )
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญแผนกวิชาช่างยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อ่านต่อ...
สนับสนุนค่าจัดทำบันไดวนห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ( 20-04-2558 )
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้สนับสนุนค่าจัดทำบันไดวนห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จัดทำโดยบริษัทชิ้นงามจำ อ่านต่อ...