ภาพกิจกรรม
รับมอบรถยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ( 06-03-2561 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับมอบรถยนต์โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า สีตะกั่ว รุ่น Revo D-CAB 2.4J ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล 2,400 ซีซี 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ราคา 773,000 บาท จำนวน 1 คัน จากคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อเพื่อมอบให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ไว้ใช้ในส่วนงานปกครองนักเรียนนักศึกษา และเพื่อใช้ในประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบองค์พระวิษณุกรรมให้คณะกรรมการชมรมฯ เพื่อสักการบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมกล่าวขอบคุณ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ Xscyth3 xyū̀ thī̀ nī̀ ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัล นักกีฬา 2559 ( 25-08-2559 )
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยคุณจรัญ แก้วมล ประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมมอบเงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดการแข่งขันกีฬาที่ชนะเลิศดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแวนตั้ม เงินรางวัล 500 บาท 2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง บาสเก็ตบอลทีมชาย เงินรางวัล 3,000 บาท 3. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตะกร้อทีมชุดชาย เงินรางวัล 3,000 บาท 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เหรียญเงิน ฟุตซอลทีมชาย เงินรางวัล 2,000 บาท 5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เหรียญเงิน หมากล้อมทีมชาย เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดูภาพกิจกรรม..

มอบเงินรางวัลสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ( 20-04-2558 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.00 น. ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยคุณจรัญ แก้วมล ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมมอบเงินรางวัลสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รางวัลชนะเลิศ 1. ทักษะงานฝึกฝีมือ (แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน) 5,000.- บาท 2. ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง (แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม) 5,000.- บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1. ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรม (แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม) 2,000.- บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ 1. ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรม (แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม) 5,000.- บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1. ทักษะการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์ (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 3,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดูภาพกิจกรรม..

ทำบุญแผนกช่างยนต์ ( 20-04-2558 )
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญแผนกวิชาช่างยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สนับสนุนค่าจัดทำบันไดวนห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ( 20-04-2558 )
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้สนับสนุนค่าจัดทำบันไดวนห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จัดทำโดยบริษัทชิ้นงามจำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 ( 20-04-2558 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายนเพื่อระดมความคิดเห็นตามระเบียบวาระการประชุม และคณะกรรมการชมรมฯ ได้ร่วมรดน้ำดำหัว รับพรวันสงกรานต์จากประธานชมรมฯ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีรดน้ำดำหัวปี๋่ใหม่เมือง ( 20-04-2558 )
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ร่วมงานสรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาสและดำหัวคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 พร้อมร่วมสนับสนุนค่าดำเนินงานมอบให้กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส ( 19-12-2557 )
พิธีเททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบ 22 ปี โดยพิธีการเริ่มในเวลา 09.09 น. ดูภาพกิจกรรม..

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2558 แต่ละแผนกวิชา ( 19-12-2557 )
ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าแผนกวิชาช่าง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน เทิดไท้องค์ราชันย์ ครั้งที่ 13 ( 19-12-2557 )
เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดงาน วิ่งพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด ปั่น-เดิน-วิ่ง เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน เทิดไท้องค์ราชันย์ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการแข่งขันขึ้น เพื่อนำรายได้สะสมเป็นเงินทุนถวายเป็นพระราชกุศล ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงินทุนการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด โดยมีนักปั่น-เดิน-วิ่ง ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทุกรุ่นอายุ ให้ความสนใจร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังจัดให้มีการจับฉลากหางบัตรวิ่ง มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ร่วมสนับสนุนน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8   >> | Last